Innoverend en Nieuw

 Met Blindspot 2K23 heeft EdComm / Trafficskills een totaal andere benadering gekozen om groep 5, 6, 7 & 8 over de dode hoek te (laten) leren. Deze benadering is natuurlijk nog steeds gericht op kennisoverdracht, maar tevens is ervoor gekozen een aantal gerichte psychologische technieken in te zetten om in te spelen op betere beklijving en attitude.

Een nieuwe benadering van de dodehoekproblematiek waar we zelf erg enthousiast over zijn!

 

 

Korte karakteristiek

De les wordt in een speellokaal gegeven nadat onze rapdocenten de leerlingen op hun eigen swingende manier hebben verwelkomd. De les duurt ongeveer 60 minuten en bevat drie sterke items; Quiz, Maquette en Rap. De hele klas wordt daarmee geactiveerd om mee te doen. Tafels worden aan de kant gezet, zodat de leerlingen direct contact hebben met het hele gebeuren.

 

 

Methodiek

Geen zware kost, maar heel leuk! Eerst wordt de kennis van de leerlingen op een eigentijdse manier getoetst. Vervolgens vragen onze docenten de hulp van de leerlingen. Zij geven te kennen dat zij hun les aan allerlei klassen in het land gaan geven, maar van deze klas graag willen weten op welke manier ze dat het beste kunnen doen. Leerlingen zijn graag bereid allerlei suggesties te doen en zijn daarmee impliciet en intensief aan het meedenken over de veilige en onveilige plekken / situaties rondom zwaar verkeer. Samen komen leerlingen en docenten er wel uit. En de verwerking? Voor de leerlingen een complete verrassing!

 

 

 

De indeling van onze les in het kort:

 

1. De 10-vragenfilmquiz

Leerlingen mogen eerst de quizvragen beantwoorden. De onderhoudende quizfilm laat reële verkeerssituaties zien. Na iedere scene krijgen de leerlingen een beperkte tijd om de bijbehorende vraag te beantwoorden op een strook papier die ze van te voren hebben gekregen.

 

2. Het “vullen” van het begrip dode hoek kunnen we realiseren op twee manieren

 

A.

Met behulp van Schaalmodellen

Na de filmquiz worden op de vloer van het lokaal, speciaal aangepast, modelvoertuigen en fietsen opgesteld. Een belevenis, hebben we gemerkt. Met behulp van diverse apparatuur kunnen de leerlingen vanuit vogelperspectief en via een scherm zien wat er verandert in het zicht van een chauffeur, als het voertuig gaat rijden.

De verschillende posities van voertuigen en fietsen worden ondertussen bediscussieerd. Oplossingen worden gezamenlijk aangedragen.

 

B.

Met de virtuele vrachtwagen

Vanaf  juli 2016  beschikken we ook over apparatuur waarmee leerlingen virtueel rondom zwaar verkeer kunnen fietsen. De dodehoekproblematiek wordt op deze wijze dan ook heel duidelijk getoond.

 

3. Nog eens: de antwoorden op de quiz

Een groot deel van de situaties die in de quiz voorkwamen hebben we nagespeeld. Aan de hand van 10 situatiefoto’s lopen we de antwoorden op de quiz nog eens na.

 

 

 

 

4. De RAP

Tenslotte worden de leerlingen uitgenodigd zelf een rap te maken over dit onderwerp. Onze geschoolde rapdocenten begeleiden hen daarin. Ze hebben alvast een vast refrein klaar waarin expliciet wordt aangegeven dat je tenminste vier meter achter een zwaar voertuig moet blijven (“Er moet een personenauto tussen jou en de vrachtwagen kunnen staan”).

Die rap, daar is niks mis mee: die boodschap blijft wel hangen! Tot thuis in de badkamer, hebben we al gehoord! 

 

 

Onbewuste beïnvloeding

 

Psychologische technieken 

Tijdens de Blindspot lessen wordt gebruik gemaakt van diverse (onbewuste) beïnvloedingstechnieken waarvan gebleken is dat ze positieve invloed hebben op het geheugen en attitudeverandering.

 

 

Het blijft leuk (en de boodschap blijft hangen)!

Na de les worden de school en de leerlingen getriggerd om, aan de hand van een voorbeeldframe, een rap over de dodehoek naar ons in te sturen. Die rap wordt, na toestemming, door ons via social media verspreid. En er zijn punten te verdienen:

De leerlingen kunnen bijhouden hoe hun inzending het doet

Aan het einde van het cursusjaar worden onder de winnende scholen diverse prijzen verdeeld.

 

 

Evaluatieonderzoeken

Traffic Skills blijft de lessen steeds verder ontwikkelen. Dit kan het best door te meten wat het resultaat van onze les is, om aan de hand van de uitslagen de lesmethode aan te passen.

 

Dit gebeurt in samenwerking met de Radboud Universiteit van Nijmegen

 

In januari / februari 2016 is een effectmeting van het rapgebruik tijdens de les gedaan. Daarbij is aangetoond dat het gebruik van de rap in de les een significante verbetering in het verkeersgedrag rondom een vrachtwagen bewerkstelligt.

 

In het najaar van 2016 is ook het gebruik van de modelvrachtwagen + de tractor in de les geëvalueerd. Daarbij is aangetoond dat de hier beschreven les minstens zo goed, zo niet beter, beklijft dan een les met een echte vrachtwagen

 

In 2017 is een onderzoek gedaan naar de ouderbetrokkenheid. Daaruit s gebleken data ouders over het algemeen moeilijk te motiveren zijn om betrokken te raken bij de verkeerslessen op school 

 

Vermelding van onze les in de gerenommeerde Toolkit van de landelijk gerenommeerde CROW / KpVV: 

 

http://www.crow.nl

 

 

 

 

Even een “phat chille”  impressie:


Bijzonderheden ruimte, opbouw en lesmiddelen 

 

Lesruimte: 

Op de onderstaande wisselende foto's is goed te zien dat het gebruik van een gymlokaal voor het opzetten van de Blindspot het meest geschikt is. 

 

Opbouwtijd: 

Ruim voor aanvang van de Blindspot-les zullen onze docenten aanwezig zijn om de spullen op te bouwen.

In het ideale geval zijn onze docenten in 30 minuten klaar.

 

Lesmiddelen: 

Alle les- en leermaterialen worden door onze docenten zelf meegenomen en de leerlingen aangereikt. Hier hoeft de school dus niets voor te doen.