Korte karakteristiek

 

De verkeerscarrousel is een totaalprogramma voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het bestaat uit drie modules met elk maximaal drie onderdelen. In totaal kunnen negen verkeersthema’s worden behandeld.

De modules richten zich op:

  1. het vergroten van verkeerskennis en verkeersvaardigheden en op risicoperceptie.
  2. het verbeteren van de houding in het verkeer.
  3. het nemen van eigen verantwoordelijkheid en het weerbaar maken tegen groepsdruk. 

Zeer diverse werkvormen

  1. Praktijklessen
  2. High-tech simulatieprogramma's
  3. Discussies met nieuw positief gedrag als intentie
  4. Weerbaarheidstrainingen gericht op eigen verantwoordelijkheid

Methodiek

Bij elk programmaonderdeel wordt een mix van werkvormen toegepast, waarbij het ervaringsleren op de voorgrond staat. Vaak is sprake van een opdracht en een nabespreking c.q. discussie. Er worden High-tech simulatieprogramma's in gezet waarbij de leerlingen zeer actief betrokken zijn. Aan de hand van de opgedane ervaringen worden verkeerssituaties of verkeersgedragingen geëvalueerd  om vervolgens een concrete kapstok te hebben voor een discussie. Steeds wordt dus geprobeerd een link te leggen met het gedrag in de dagelijkse verkeerspraktijk. Er is dan ook sprake van veel interactie en de leerlingen zijn zeer actief met het betreffende onderdeel bezig.

 

Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

Voordat de lessen plaatsvinden is er contact met de school om het programma door te spreken. Dan wordt ook geïnventariseerd of er speciale wensen leven. Op die manier kan het programma op maat van de school worden gemaakt.

Het programma wordt uitgevoerd door onze eigen speciaal opgeleide trainers. Gedurende één dagdeel kunnen tot maximaal 90 leerlingen (drie klassen) worden bereikt. Per dag kunnen in totaal maximaal 180 leerlingen worden getraind.

De school wordt gevraagd drie lokalen beschikbaar te stellen, waar alle leerlingen die de lessen volgen, ontvangen kunnen worden.

 

Nieuw:  aanvulling op het bestaande programma met weerbaarheidstrainingen

De afgelopen twee jaren is de Verkeerscarrousel door gedragswetenschappers geëvalueerd. Ook het komende jaar zal dat het geval zijn. Die evaluaties hebben nu al tot belangrijke aanvullingen geleid: EdComm / Trafficskills gaat het bestaande programma aanvullen met weerbaarheidstrainingen, waarbij leerlingen leren eigen verantwoordelijkheid in hun verkeersgedrag te nemen en niet mee te gaan in wat anderen vinden en doen.

Gevarieerd aanbod van onderdelen

 

De onderdelen van het programma vormen een eenheid van 3 modules en worden behandeld in drie verkeerslessen van circa 50 minuten (een lesuur).

 

Dode hoek

Wat is “de dode hoek” en op welke plek word je het best opgemerkt door een chauffeur van een grote vrachtwagen? Een zeer duidelijke les vanuit het perspectief van de voetganger / fietser. M.i.v. het cursusjaar 2016 -2017 is het met onze nieuwe simulator  ook mogelijk de situatie te beoordelen vanuit het perspectief van de chauffeur.

 

Fiets en mobiel

Je fietst in een virtuele omgeving en krijgt vervolgens de opdracht om een tekstbericht te versturen. Of een nummer van hun favoriete artiest aanzetten, lukt dat ongeschonden? Doe dit maar eens zonder brokken te maken, laat maar eens zien! 

 

Gordelgebruik

Hier wordt op een ludieke manier aangetoond waarom het belangrijk is een veiligheidsgordel in de auto om te hebben. Leergesprek en films.

 

Alcohol en verkeer

Leergesprek over en simulatie van het dronken zijn in het verkeer. Met behulp van brillen en pionnen.

 

Auto op de kop!

Echt ervaren: Hoe kom je het best uit een autostoel van een auto die op z’n kop ligt? Wat is de veiligste manier om je riem om te hebben? Met onze eigen "trafficskillskooi", zo goed en instructief dat ' ie door anderen al stiekem is nagebouwd!

 

Is je fiets wel helemaal in orde?

Controle van de fiets van een leerling. Verlichting, reflectie, bel, remmen, kleding en natuurlijk gedrag worden doorgenomen.

 

Fietsverlichting

Ben je in het donker te zien als je fietst zonder verlichting? Kan een automobilist nog remmen als hij je met een snelheid van 50 km per uur plots voor zich op ziet doemen? Wat is de samenhang tussen de zichtbaarheid van een fietser en de remweg van een auto? We maken gebruik van onze simulator. Let op!: “ Zo zie je een fiets.., zo zie je niets… “.

 

Reactietest / Autorijsimulator

Echt ervaren: Hoe lang is de remweg van een auto die 50 km/per uur rijdt of  80 km/per uur? En als jij dan plotseling oversteekt? Met gebruik van een "real life autosimulator" enig in zijn soort.

 

Andere inzetbare onderdelen zijn:

Verkeerspunten rondom school

Verkeersquiz

Crash scene investigation

 

Een beoordeling van onze Verkeerscarrousel door het landelijk gerenommeerde CROW / KpVV vindt u hier:

 

http://www.crow.nl