Alle trafficskills lessen zijn Corona veilig!

 WE GAAN DE SUIT NOG BETER MAKEN!

 

Hoe kun je leerlingen helpen met het weerstaan van groepsdruk?

Daar geven we met onze SUIT-les een antwoord op

Maar we willen die bestaande les verbeteren en veranderen

Met behulp van onze geassocieerde gedragswetenschappers blijven we er aan werken ondanks de prachtige beoordeling van het CROW

En zoals onze opdrachtgevers van ons gewend zijn:

 

De les wordt anders dan de lessen die gebruikelijk zijn

EEN NIEUW PROJECT MET VR_BRILLEN

 

Diverse uitvoerders hebben lessen ontwikkeld waarbij de VR-bril een belangrijke rol speelt

Zo'n les willen wij natuurlijk ook ontwikkelen

 

Maar...

We willen een les waarbij alle leerlingen tegelijk met zo'n bril ons programma kunnen volgen

Niet een les, waarbij maar 1 leerling de bril op heeft en de anderen toe moeten kijken... Want dat stimuleert niet. 

Dat is niet interactief. We waren druk bezig!

En ondanks Corona het is ons gelukt!