Lesbeschrijving VR Brillen

Voortgezet Onderwijs “Mobiel in de hand, fiets aan de kant 2.0”

Leerdoelen

 

Hoofd leerdoel: De doelgroep is zich bewust van de gevaren van alle mogelijke vormen van afleiding voorkomende in het verkeer.

De doelgroep kan deze ook benoemen en weet actief te handelen in het verkeer om, daar waar zij invloed op hebben, zoveel mogelijk afleiding te voorkomen.

 

Subdoelen: De leerdoelen zijn gericht op kennis, inzicht en gedragsmotivatie/ toepassing:

 

Aan het einde van onze les kan de leerling in eigen bewoordingen aangeven:

1

Welke vormen van afleiding er in het verkeer kunnen zijn

(Kennis en inzicht)

2

Welke vorm van afleiding het gevaarlijkst is voor zichzelf

(Kennis, inzicht en attitude)

3

Welke schades kunnen ontstaan door afleiding in het verkeer

(Kennis en inzicht)

4

Op welke manier je het best de afleiding de baas blijft

(Kennis, inzicht en attitude)

Aan het einde van onze les handelt de leerling als volgt:

5

Het niet gebruiken van een smartphone op de fiets wordt eerder regel dan uitzondering

(Attitude/ gedrag)

 

Lesopzet “Mobiel in de hand, fiets aan de kant” Voortgezet Onderwijs

 

Docenteninzet

De les wordt in de klas of het speellokaal door twee Trafficskills docenten gegeven.

 

Lesruimte indeling/ opstelling

In het klaslokaal hoeft niets te worden veranderd. Leerlingen kunnen zich met de VR-bril op niets oriënteren in het lokaal. Zittend op de stoel en omringd door schooltafels is er geen risico op vallen of stoten. Er wordt in de les hoofdzakelijk gebruik gemaakt van de VR-bril.

Er is een VR-bril voor elke leerling. Leerlingen hoeven niet te wachten op hun beurt.

Elke leerling zit op exact hetzelfde moment in dezelfde situatie. Leerlingen kunnen onafhankelijk van elkaar een verkeerssituatie beoordelen.

Leermiddelen & materialen gebruikt en meegenomen door Trafficskills zelf

·        PC/ Laptop

·        VR-brillen

·        Banners

·        Audiovisuele middelen (eigen materiaal of al aanwezig in de school)

·        Drukwerk

·        Fietssimulator

·        Beeldscherm

·        Smartphones

 

N.B.: Onze docenten zijn niet afhankelijk van middelen/ apparatuur van de school.

 

Tijdsduur maximaal

·        1 lesuur

 

Didactische werkvormen op groepsniveau:

·        Observatie

·        Praktijksimulatie

·        Onderwijsleergesprek

·        Spel/ improvisatie

·        Ervaren (afleiding in het verkeer)

·        Kennisoverdracht

·        Doelgedrag gerichte vraagstellingen

·        Weerbaarheidsvragen  

 

Lesinhoud:

De les voorziet in twee belangrijke elementen:

A = waarnemen en B = Doen.

Bij het waarnemen/ observeren maken we gebruik van de VR Brillen en smartphones en bij het “Doen” maken we gebruik van de fietssimulator.

 

1.   Introductie

Docent stelt zich voor aan de klas en legt uit wat we gaan doen.

 

2.   Ervaringsinventarisatie

Aan de hand van doelgedrag gerichte vraagstellingen ervaringen inventariseren.

Afhankelijk van belevingswereld en niveau van leerlingen keuze uit diverse vragen.

Voorbeeld (doelgedrag gericht): Wie gebruikt nooit zijn telefoon tijdens het fietsen?

Meerdere vragen gebruikt als leidraad staan vermeld in:

G1.1 VO Bijlage lesinhoud Mobiel in de hand, fiets aan de kant 2.0 Trafficskills

 

3.   Stellingnemen of groepsdiscussie

Keuze uit diverse stellingen.

Afhankelijk van belevingswereld en niveau van leerlingen keuze uit diverse stellingen:

Voorbeeld: “Het checken van mijn mobiele telefoon is iets wat ik altijd doe”.

 

4.   Uitleg gebruik van de VR brillen en VR bril proefsituatie

Alle VR brillen zijn draadloos gekoppeld aan een PC voor de beschikbare 360° beelden.

Proefrit met wakeboard situatie.

 

5.   Vier observaties in verkeerssituaties met VR bril:

De verkeerssituaties voor het 360° programma zijn actueel en sterk in de belevingswereld van leerlingen te blijven. 

 

De vier VR- Bril observaties:

6.   Luisterproef

Veel leerlingen, en ook ouders, denken dat muziek luisteren

op de fiets met 1 oortje in veiliger is dan met twee oortjes. Dit is NIET het geval.

De mogelijkheid om geluid te lokaliseren verdwijnt bij het luisteren met 1 oor.

Je hoort dus niet uit welke richting een aanstormend voertuig aankomt, met mogelijke ongelukken van dien.  

 

Proef 1:  

Leerling komt het lokaal binnen lopen met 1 oor dicht en mag opzoek naar de verstopte telefoon waar muziek uit komt.

De leerling heeft tussen de 30 en 40 seconden nodig om erachter te komen waar de telefoon met muziek verstopt is.

 

Proef 2:

Nu komt de leerling opnieuw het lokaal binnen met beide oren open en zal de telefoon met muziek vinden binnen 10 seconden.

 

7.   In het verkeer met de fietssimulator

 

8.   Wat ga jij na deze les doen?

 

Samenvatting

Leerlingen ontdekken met deze les hoe we juist WÈL op een veilige manier gebruik kunnen maken van een mobiel in het verkeer!

Gebruik hem niet of zoek een veilige plek, stap af en besteed dan tijd aan je mobiel. Wat wordt je keuze?