Lesbeschrijving Mobiel in de hand, fiets aan de kant 2.0 voor Basis Onderwijs 

Doelgroep

Scholieren in de leeftijd van 9 tot 11 jaar; Groep 7 & 8

 

Hoofdleerdoel

Scholieren laten zich niet afleiden (door hun mobiele telefoon) in het verkeer.

 

Subdoelen

·            Scholieren hebben de kennis en het inzicht om zelf keuzes te maken als het gaat om afleiding 

·            Scholieren zijn zich bewust van de invloed van sociale interactie in het verkeer en kunnen hiermee omgaan.

·            Scholieren hebben een positieve attitude t.a.v. het maken van eigen keuzes en het voorkomen van risico’s in het verkeer.

 

Lesbeschrijving

In deze les gaan leerlingen ervaren dat afleiding in het verkeer gevaarlijk is. Daarvoor worden diverse werkvormen en middelen ingezet. Drie vaste onderdelen maken het belangrijkste deel uit van de les. Dit zijn de zinzoeker, gebruik van de fietssimulator en de RAP!. Verder worden bijvoorbeeld groepsgesprekken gevoerd of rollenspellen gespeeld. De les staat niet van begin tot eind vast maar wordt aangepast aan de behoeften en het niveau van de scholier. Zo zullen verschillende onderdelen bijvoorbeeld ingekort of zelfs weggelaten worden, en anderen juist verdiept, aan de hand van de actualiteiten en behoeften.

 

Benodigdheden:

 • Zinzoeker formulieren,
 • Fietssimulator,
 • Beeldscherm,
 • minimaal 2 x banner,
 • Bluetoothspeaker,
 • klaslokaal of een ontruimd gymlokaal

Tijdsduur:

maximaal: 50 minuten, 25 tot 30 leerlingen maximaal

 

 

Voorbereiding van de les

 

Voorafgaand aan de les:

 • Weet vooraf hoeveel leerlingen aan de les deelnemen
 • Houd rekening met het niveau van de leerlingen
 • Het heeft de voorkeur de lesmaterialen op te stellen zoals op de afbeelding op de hoofdpagina
 • Sluit alle benodigde elektronica gebruiksklaar aan
 • Bij het gebruik van een klaslokaal kan het best tafels en stoelen aan de kant geschoven worden en het smartboard worden in gezet
 • Zorg voor voldoende zinzoeker formulieren
 • lesmateriaal kan ook worden opgesteld in een ruimte als gymzaal indien de school dit liever heef
 • Op bepaalde scholen met een religieus beleid kan het gebruik van de RAP! soms niet zijn toegestaan. Maak dan langer gebruik de fietssimulator

 

Lesverloop  Mobiel in de Hand? Fiets aan de kant! 2.0 – Basis Onderwijs in het (klas)lokaal

 

Gebruiksaanwijzing Zinzoeker formulieren

 

Zorg dat elke leerling beschikt over een pen of potlood.

Deel aan alle leerlingen het zinzoeker formulier uit.

Leg uit wat de bedoeling is aan de hand van de afbeelding op de banner.

Eventueel deel je de klas in twee of meerdere groepjes en maak je er een groepsopdracht van.

De groep die het als eerste de zin gevonden heeft, is “winnaar”

Maar je kan het ook individueel laten plaatsvinden, wie heeft hem het eerst?

De oplossing in de zinzoeker is:

 

Mobiel in mijn hand fiets aan de kant

 

(en dus niet: mobiel in de hand fiets aan de kant. Stiekeme instinker!)

Gebruikmaken van de Fietssimulator

Laptop met simulatiesoftware heb je startklaar aangesloten op het beeldscherm.

Gebruik hiervoor uitsluitend de HDMI kabel.

Het fietsstuur is met de USB kabel gekoppeld aan de laptop.

 

De leerlingen rijden in diverse virtuele landschappen.

 

Ze krijgen tijdens het “fietsen” tekstopdrachten, die linksboven in beeld worden

geprojecteerd op het smartboard.

Leerlingen typen deze tekst 1 op 1 na.

De klas kan zien hoe nauwkeurig er getypt wordt.

Tijdens het fietsen kan zich een verkeersonveilige situatie voordoen waarop de

leerling moet reageren. Door uit te wijken of op tijd te remmen.

Opdracht is voor iedereen gelijk: Fiets zo netjes mogelijk en typ zo nauwkeurig mogelijk.

 

De leerling ervaart nu in de veilige geconditioneerde omgeving wat het met je doet

als je met afleiding bezig bent in het verkeer.

Bedoeling is dat de leerling tot de conclusie komt dat je beter geen gebruik kunt

maken van je mobiele telefoon tijdens het fietsen.

 

Voorbeeld observatie opdrachten voor de leerlingen die (nog) niet fietsen:

* Hoe lang kijkt de proefpersoon in het verkeer en hoe lang kijkt deze vervolgens op zijn mobiel?

* Ontdek waarom iemand begint te slingeren als die fietst en appt…

* Waarom heeft iemand de neiging om te wisselen van tempo als die fietst en appt?

 

Inzet van de RAP

Maak gebruik van je “Beat” om de leerlingen enthousiast te maken voor het samenstellen van een rap. Je maakt gebruik van de beschikbare beats in je telefoon gekoppeld aan de JBL bluetooth-speaker.

Leerlingen schrijven onder begeleiding een pakkende rap met betrekking tot Mobiel en Fiets.

Het steeds terugkerende refrein is van te voren bepaald en geeft de essentie van de boodschap weer

 

RAP- Refrein:

Nee, ‘k ben niet gek

‘k Gebruik mijn verstand

Mobiel in mijn hand

Dus zet mijn fiets aan de kant

 

In Nederland is er sprake van een stijgende trend in het aantal ernstige verkeersslachtoffers.

 

Afleiding door gebruik van digitale media wordt in het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 genoemd als een van de ontwikkelingen die hierop invloed heeft.

Dit programma richt zich op leerlingen in het Basis Onderwijs.

Waar we ons bij de basisschoolleerling richten op het vormen van juiste gewoontegedragingen en normen, omdat bij hun nog geen gedragspatronen zwaar ingesleten zijn, richten we ons bij Brugklassers meer op groepsgedrag en sociale invloeden. Ook een positieve attitude ten opzichte van veilig verkeersgedrag en eigen verantwoordelijkheid zijn belangrijke thema’s bij deze doelgroep.