Project Stand Up In Traffic weerbaarheid en verkeer 

De Provincie Utrecht heeft in het kader van de verkeersveiligheid een aantal partijen gevraagd om een aantal lessen voor het voortgezet onderwijs te ontwikkelen die, anders dan andere jaren, "Weerbaarheid" als thema hebben. De "dode hoek" en "fiets zonder mobiel" zouden daarbij geïncorporeerd moeten zijn.

 

Trafficskills heeft drie lessen ontwikkeld

Deze drie lessen maken deel uit van het project S.U.I.T.

Deze afkorting staat voor Stand Up In Traffic

 

De drie lessen die in het SUIT project zijn opgenomen kregen de titel:

Stand Up In Traffic weerbaarheid & groepsdruk

Stand Up In Traffic weerbaarheid & zelfvertrouwen

Stand Up In Traffic weerbaarheid & uit de groep treden

 

De lessen zijn zo ontwikkeld dat ze in combinatie of afzonderlijk kunnen worden gegeven.

 

Stand Up In Traffic

Weerbaarheid en groepsdruk:

Heeft als thema uitsluitend "weerbaarheid" en "NEE durven zeggen" er is geen duidelijk verkeersveiligheidsitem in opgenomen 

 

Weerbaarheid & zelfvertrouwen:

werkt toe naar het besef van de leerling dat hij mentaal en lichamelijk zelfvertrouwen kan ontwikkelen en uitstralen. Daarbij moet een beslissing om niet te gelijk te fietsen en een mobiel te gebruiken, anders dan de groep doet, makkelijker worden

 

Weerbaarheid & uit de groep treden:

werkt toe naar zelfstandig willen, durven en kunnen beslissen. Je wordt op een bijzondere wijze  gedwongen om je af te vragen of je onderdeel wil zijn van een groter geheel, of dat je in staat bent een eigenstandige beslissing te nemen. De "dode hoek" wordt in dit onderdeel als item gebruikt.

 

De lessen zijn voortgekomen uit een tweetal jaren van trial en error, waarbij het uiteindelijk lukte om  de juiste balans te vinden tussen het weerbaarder maken van VO-leerlingen en een aantal belangrijke verkeersthema's